Kontenery Abroll kolejowe (ABR-ACTS)

ACTS (skrót z niemieckiego Abroll-Container-Transport-System) jest to system transportowy do przewozów kombinowanych drogowo-kolejowych. W ramach tego systemu są stosowane specjalne kontenery, które są przewożone na specjalnych wagonach kolejowych lub nośnikach samochodowych. Kontenery są produkowane według surowych norm technicznych.

Kontenery ACTS są przewożone koleją na czteroosiowych platformach, które umożliwiają jednoczesny przewóz do trzech kontenerów. Same kontenery są na wagonie umieszczane na obrotowych nośnikach. Przeładunek kontenera z/na ten wagon zapewnia samochód z nośnikiem hakowym.

Galeria fotograficzna

Czy masz pytanie dotyczące produktu?

Twoje dane osobowe przesyłane za pośrednictwem tego formularza będą służyć wyłącznie do zgłoszenia Twojej prośby. Polityka prywatności