Kontenery na śmieci i inny sprzęt dla Gruzji

Kontenery na śmieci i inny sprzęt dla Gruzji

W grudniu z powodzeniem zrealizowaliśmy dostawy do łącznie 17 gmin w zachodniej i wschodniej Gruzji.

Kompleksowe przedsięwzięcie obejmowało nie tylko dostawę tysięcy pojemników plastikowych 1100/240/120 l, koszy ulicznych 50 l, wózków manipulacyjnych do pojemników 120 l, ale także kompletną odzież roboczą dla pracowników obsługi technicznej.

Wierzymy, że tym projektem przyczyniliśmy się do ogólnego wzrostu poziomu gospodarki odpadami w Gruzji.