Kontenery na niebezpieczny odpad ASP 800

Do składowania i przewozu niebezpiecznych substancji stałych i ciekłych według przepisów ADR / RID / IMDG. 

kontakt z nami